Колонка адвоката: Як правильно оформити боргову розписку, зразок угоди

Поділитись у Facebook Відправити в Twitter
  • 08.12.2018 13:00
  • 0
Медіакіт сайту/ціни на рекламу

Позика чи кредит. Існує безліч варіантів взяти гроші у борг: реклама кредитних спілок, банківських кредитів переслідує нас буквально на кожному кроці. Що брати гроші в борг під розписку. Зразок угоди. Та інші важливі моменти, які потрібно знати.

Якщо сума запозичених коштів є незначною, то, зазвичай, гроші передаються в борг під “чесне слово”, але, якщо мова йде про значні суми, то, задля упередження ситуації з неповерненням боргу, спокою кредитора та підтвердження добросовісних намірів боржника, варто оформити розписку.

Що таке договір позики

    Згідно із положеннями Цивільного кодексу України, а саме ст.ст. 1046, 1047 Кодексу, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Як укладати такий договір

    Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (170 грн.), а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, – незалежно від суми.

На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Цивільним кодексом України передбачена можливість передачі коштів (чи майна) у борг, а також зазначено, що така передача може посвідчуватись будь-яким документом, в тому числі і розпискою позичальника.

Що потрібно зазначати у розписці? Схематично розписку можна відобразити так:

1. Найменування документу (розписка).

2. Прізвище, ім’я, по-батькові позикодавця та позичальника (того, хто дає розписку та того, хто передає кошти чи майно за розпискою), дані, за якими можна ідентифікувати цих осіб: паспортні дані, місце реєстрації, місце проживання, ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків). Чим більше таких даних буде зазначено, тим краще.

3. Сума грошей (кількість майна, речей), які передаються за розпискою. Ці дані зазначаються цифрами та прописом (у дужках) задля запобігання можливим виправленням.

4. Дані про те, відсоткова це чи безвідсоткова позика. Якщо за позику нараховуються відсотки, то вказується порядок та розмір виплати відсотків.

5. Термін, на який видається позика та строки (дата) чи подія, з настанням яких позичальник зобов’язаний повернути позику.

6. Санкції за прострочення повернення позики.

7. Дата та місце складання розписки, особистий підпис боржника

8. Розписка пишеться власноручно позичальником.

Чи потрібно йти  до нотаріуса

Нотаріального посвідчення боргова розписка не потребує. Розписку також можна скласти в присутності свідків, які посвідчують факт передачі коштів чи майна своїми підписами, що також є додатковою гарантією виконання позичальником своїх зобов’язань та може значно підсилити позицію позикодавця у випадку звернення до суду.    

Зразок розписки:

РОЗПИСКА

05 грудня 2018 року                                         м. Кременець

Я, Дмитренко Віталій Михайлович, паспорт серія АА номер 0000001, виданий 01.01.2001 року Кременецьким РВ УМВС України в Тернопільській області зареєстрований за адресою: м. Кременець,  вул. Банкова, 5, кв. 5, фактично проживаю за адресою: м. Кременець, вул. Дубенська, 10, кв. 2, реєстраційний номер облікової картки платника податків 29623651, отримав у борг від Сидоренка Івана Григоровича, паспорт серія АВ номер 0000002, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.01.2001, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Т.Драйзера, 20, кв. 5, фактично проживає за адресою: м. Київ, вул. Печерська, 22, кв. 3, реєстраційний номер облікової картки платника податків 25814789,  200 000 (двісті тисяч) гривень 00 коп., які зобов’язуюсь повернути Сидоренку Івану Григоровичу в строк до 31.12.2018 року.

                                                                              (підпис) Дмитренко В.М.

Фото: Закон і бізнес

Коментарі:

Останні новини